HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

Satavuotias Suomi -juttusarjassa käydään läpi itsenäisen Suomen historiaa 1910-luvulta tähän päivään saakka.

Kaksikymmentäluvulla tapahtui paljon muutoksia, jotka vaikuttivat lasten ja nuorten elämään.

suomi 100 vuotta 20 luku

Suomalainen perhe lomailemassa. (Lähde: Wikipedia)

 

Heti vuosikymmenen alussa perustettiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Lasten kasvatuksessa alettiin korostaa rakkauden, hellyyden ja huolenpidon merkitystä.
Lasten kasvatukseen alettiin kiinnittää erityistä huomiota. Maamme neuvolajärjestelmän kehittäjä, arkkiatri Arvo Ylppö korosti erityisesti ulkoilun ja siisteyden merkitystä lasten elämässä.

Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, joka takasi jokaiselle lapselle alkeisopetuksen. Kaupungeissa ja silloisissa kauppaloissa lapsilla tuli olla mahdollisuus jatkaa kuuden vuoden alkeisopetuksen jälkeen vielä kaksi vuotta kansalaiskoulua.

Oppikoulua nuorista kävi vain pieni vähemmistö, mutta he muodostivat pian oman pienen erityisen ryhmän. Oppikoulun erityisluonne tulee esiin myös tämän vuosikymmenen nuorisokirjallisuudessa, erityisesti tyttökirjoissa.

Oppivelvollisuuden alettua lasten työssä käyminen väheni. Vuonna 1929 annetun lain mukaan lasten työssä käyminen kävi kaupungeissa jopa mahdottomaksi. Maaseudulla lapset työskentelivät koulun ohessa entiseen tapaan.

Vuonna 1923 perustettiin kouluterveydenhuolto, ja koululaisille alettiin tehdä hammaslääkärin tarkastuksia. Maassamme alettiin myös suunnitella lasten ja nuorten uimaopetuksen järjestämistä.

Ensimmäinen radiolähetys Suomessa kuultiin 9.9.1928. Radio oli kuitenkin vielä harvinainen, eikä se kuulunut jokaisen perheen arkeen. Varakkaimmilla oli mahdollisuus kuunnella musiikkia gramofonin välityksellä. Raskastekoinen levysoitin alkoikin hiljalleen muuttaa ihmisten musiikkitottumuksia.

Lapsilta kiellettyjä asioita olivat ehdottomasti tulella ja vedellä leikkiminen. Tupakoiminen ja kortinpeluu olivat suoranaisen turmion alku.

Autojen määrä lisääntyi. Vuosikymmenen loppuun mennessä Suomessa oli reilusti yli kaksikymmentätuhatta autoa. Kapeilla maanteillä oli tuolloin siis vielä varsin rauhallista.

 

Kuva: Turun maakuntamuseo


askartelu

pelitjaleikit

pyhatjuhlat

moniakulttuureja