uudessaperheessa

Nyky-Suomessa noin joka kolmas perhe hajoaa vanhempien eron vuoksi. Jos kuulut tähän joukkoon, olet suurten muutosten keskellä ja saatat pohtia, kuinka tästä kaikesta selviät.

Alkuperäinen perheesi hajoaa, edessä on mahdollinen muutto uuteen kotiin ja joskus jopa uudelle paikkakunnalle, kauas tutusta elinympäristöstäsi. Entisen yhden kodin tilalle tulee usein kaksi kotia. Oman reviirin uudelleen hakeminen ja tilan jakaminen uusien ihmisten kanssa ovat isoja ja haastavia asioita. Osa vanhoista kavereistasi ja tutuistasi saattaa jäädä ja uusia ilmestyä elämääsi. Hetkessä ympärillesi on voinut muodostua laaja ja monimutkainenkin ihmissuhdeverkosto.

Asemasi perheessä saattaa yhtäkkiä muuttua paljonkin. Esimerkiksi voitkin muuttua esikoisen sijasta kuopukseksi, molemmat vanhempasi saattavat solmia uuden suhteen ja oletkin useamman kuin yhden perheyhteisön jäsen, joissa voi vallita täysin erilaiset säännöt ja tavat. Voi olla ristiriitoja esimerkiksi kasvatusasioista, kotiaskareista ja taloudellisista seikoista. Lisäksi suru painaa mieltäsi omien vanhempien eron vuoksi.

Uusperheessä lapsen asema on aina erilainen kuin perheen aikuisten, jotka solmivat uuden parisuhteen vapaaehtoisesti. Lapselle uusperhe tarkoittaa sitä, että hän joutuu hyväksymään elintilaansa uusia, itselle aiemmin vieraita ihmisiä, joita ei ole itse valinnut.

On tärkeää ottaa puheeksi oman aikuisen kanssa omat surut ja murheet. On tärkeää ottaa aikaa asioiden käsittelyyn ja muutokseen sopeutumiseen. Vain puhumalla voi jokainen uusperheen jäsen saada omat tuntemuksensa ja ajatuksensa kuuluviin. Uusperheen jäsentyminen ja oman paikkansa löytäminen vie pitkän aikaa, jopa vuosia.

Arjessa elämiseen tarvitaan jokaisen osallistumista ja yhteisiä pelisääntöjä. Asioiden järjestely yhdessä vaikuttaa suuresti perheen onnellisuuteen ja onnistumiseen. Lähtökohtana on sinun hyvinvointisi, joka määrittyy onnellisista kotioloista, aina siellä missä kotisi on.

Parhaimmillaan uusperheestä tulee hyvin toimiva ja onnellinen perhe, johon kuuluu suuri joukko turvallisia ja tuttuja ihmisiä.

 

Tuulia Aho toimii kehityspäällikkönä Väestöliitossa

Vinkki vanhemmille

Juttelin 16-vuotiaan ystäväni kanssa uusioperheistä. Hänellä on paljon mielipiteitä ja ajatuksia asiasta, koska elää itse uusioperheessä. Ystäväni ei halunnut nimeänsä julkaistavan jutussa.

Mikä uusioperheessä on kivaa? Mitä hyviä puolia asiassa on?

- Jos omat vanhemmat eivät tule toimeen keskenään, ero saattaa olla ainut ratkaisu. Ensin se on vaikeaa, mutta lopulta ymmärtää, että ratkaisu on oikea. Uusioperheen hyviä puolia ovat uudet läheiset ihmiset eli äiti- tai isäpuoli sekä sisaruspuolet.

Entä mikä on vaikeaa?

- Uusien tapojen ja tottumusten omaksuminen. Kun omaan taloon tulee vieraita ihmisiä, se tuntuu aluksi epämukavalta ja aika vaikealta. Uudet ihmiset tuovat mukanaan uusia asioita kuten heille tavallisia ruokailu- ja kotiintuloaikoja.

Mikä auttaa uudessa tilanteessa?

- Ehdottomasti ystäville puhuminen. Tärkeää on myös se, kun voi jutella jollekin, joka on kokenut saman ja elää itsekin uusioperheen elämää. Myös koulusta saa apua, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan luokse pääsee keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista.

Mikä yhdistää uusioperheen jäseniä?

- Kaikille uusi tilanne. Olemme kaikki samassa tilanteessa ja opettelemme toistemme tapoja. Opimme tuntemaan toisiamme koko ajan lisää. Joskus on vaikeaa, mutta tilanteeseen kyllä tottuu. Vaikka ensin oudoksuu toista, voi hänestä tulla hyvinkin läheinen. Minä esimerkiksi vietän paljon aikaa sisaruspuolieni kanssa. Järjestämme myös koko perheelle yhteistä aikaa, jolloin saatamme vaikka urheilla tai käydä elokuvissa.

askartelu

pelitjaleikit

pyhatjuhlat

moniakulttuureja