HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

Sanna Rantanen Pirkanmaan eläinsuojelujärjestöstä vastaa tällä hetkellä koirien sijoituksesta. Sanna tekee tätä työtä täysin vapaaehtoisena yhdistyksen jäsenenä. Annoimme hänelle muutamia kysymyksiä liittyen tilapäiskotitoimintaan ja näin Sanna vastasi.

tilapaiskotitoiminta 1

 

Millaisista tilanteista Pesuun otetaan yhteyttä?

- Pesuun otetaan yhteyttä monissa eri tilanteissa. Osa yhteydenotoista koskee kodittomiksi jääviä eläimiä, osa kotia etsivien adoptointia. Sitten kysellään ihan neuvoja eläinten pitoon tai ongelmiin liittyen sekä jonkun verran tulee yhteydenottoja myös luonnonvaraisista eläimistä. Ihmiset tekevät myös ilmoituksia Pesulle eläinten huonosta kohtelusta, mutta ne ohjaamme yleensä virallisille tahoille, kuten valvontaeläinlääkäreille.

Kuinka monta tilapäiskotia teillä on tällä hetkellä?

- Tilapäiskoteja on noin 80, mutta läheskään kaikki eivät ole yhtä aikaa aktiivisia, vaan osa paikoista on aina tauoilla halutessaan. Tilapäiskodit ovat myös jakautuneet koirille, kissoille, kaneille, jyrsijöille ja muille eläimille. Osa kodeista tosin pystyy ottamaan myös kaikkia eläimiä, vaikkakaan ei samaan aikaan.

Millaisia tilapäiskodit ovat?

- Tilapäiskoteja on hyvinkin erilaisia ja heidän elämäntilanteensakin poikkeavat hurjasti toisistaan. Kaikkia kuitenkin yhdistää rakkaus eläimiin ja halu auttaa.

tilapaiskotitoiminta 2Kenelle ja millaiselle kodille suosittelet tilapäiskodiksi ryhtymistä?

- Tilapäiskotitoiminta sopii kaikille eläimistä välittäville ihmisille, jotka pystyvät ja haluavat huolehtia hoitoon saamastaan eläimestä. Tilapäiskodin ei tarvitse kustantaa itse eläinten kuluja, vaan Pesu avustaa kyllä niissä.

- En suosittelisi toimintaa sellaiselle perheelle, jotka matkustelevat paljon ja joilla on entuudestaan oma lauma eläimiä, enkä myöskään suurelle lapsiperheelle, koska lapset ja eläimet vievät aikaa. Kukaan ei pysty määräänsä enempää huolehtimaan elollisista olennoista kunnolla, vaikka haluaisi.

- Tilapäiskodiksi haluava haastatellaan ja hänen kanssaan tehdään kirjallinen sopimus, jossa henkilö sitoutuu noudattamaan Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistyksen sääntöjä ja hoitamaan hoitoeläintään tunnollisesti ja sitoutumaan eläimeen mieluiten uuden kodin löytymiseen saakka.

- Kodissa voi olla ennestään eläimiä ja koti saa itse määritellä, mitä lajeja on valmis ottamaan. Eläimet sijoitetaan aina eläimen kannalta parhaaseen paikkaan.

- Tilapäiskotisopimuksen allekirjoittajan on oltava vähintään 18-vuotias.

Mitä hyötyä siitä on a) kodille ja b) eläimelle?

- a) Tilapäiskoti saa auttaa ja hoitaa eläintä, jolla muuten ei ehkä olisi tulevaisuutta. Eläimet ovat vilpittömiä ja heidän kiintymyksensä aitoa. Vaikka jokaiseen hoitoeläimeen kiintyykin ja heistä on vaikea luopua, niin onhan se hienoa tietää, että oikean loppuelämänkodin löytyessä, eläin on päässyt hyvään paikkaan. Apua tarvitsevia on myös niin paljon, että aina sitä tietää uuden paijattavan hoidokin saapuvan. Eläinten auttamisesta vain tulee hyvä olo ja tuntee itsensä tärkeäksi.

- b) Pesulle tulevat eläimet ovat kodittomiksi jääviä. On siis todennäköistä, että tilapäiskodin löytyessä juuri kyseiselle eläimelle, eläimen henki pelastuu ja jokainenhan haluaa elää!

Kauanko eläin on tilapäiskodissa?

- Eläin on tilapäiskodissa siihen saakka, kun se lopullinen koti löytyy. Toisinaan eläin ehtii olemaan omaa kotia vailla vain pienen hetken, mutta joskus kodin löytyminen vie vuosia. Kissat ja kanit saattavat olla pitkiäkin aikoja tilapäiskodeissa. Koirat yleensä löytävät kodin nopeammin.

Maksaako se jotain?

- Tilapäiskoti saa itse kustantaa eläimen kulut, mutta Pesu on valmis maksamaan ne myös. Raha tai sen puute ei ole este tilapäiskotitoiminnalle.

Voiko eläimestä kieltäytyä?

- Tietysti eläimestä voi kieltäytyä ja täytyykin, jos tuntuu, ettei kyseinen yksilö ole sopiva. Kysymys on vapaaehtoisuudesta, eli ketään ei pakoteta mihinkään. Tilapäiskoti voi myös huoletta lomailla ja taukoilla. Eläimille järjestetään loman ajaksi hoitopaikat.

 

Lue myös:

 


askartelu

pelitjaleikit

pyhatjuhlat

moniakulttuureja