Leikkijät seisovat pareittain vastakkain. Parit katsovat toisiaan tarkkaan päästä jalkoihin. Tämän jälkeen he kääntyvät toisistaan poispäin ja vaihtavat kaksi asiaa ulkonäöstään, esim. avaavat paidan napin tai vaihtavat kellon toiseen ranteeseen. Hetken kuluttua parit kääntyvät toisiinsa päin ja yrittävät keksiä muutokset.

vetta kengassaParillinen määrä pelaajia jaetaan kahteen ryhmään. Toiset menevät hetkeksi eri huoneeseen. Kukin sisällä olija valitsee itselleen parin ulkoryhmästä. Kun parit on valittu, ulkoryhmästä tulee kukin omalla vuorollaan sisään. Tulija kysyy joltakin: "Pääsenkö taivaaseen?" Jos tämä on hänen oikea parinsa, vastataan: pääsee. Jos ei, vastataan: "Vettä kengässä." Pelaajan on tällöin hypittävä yhdellä jalalla ulos huoneesta, ja tultava jälleen vuorollaan kysymään joltakin toiselta. Oikean parin löytänyt jää huoneeseen seuraamaan leikin loppua. Leikki on päättynyt, kun jokaisella on oma pari.

Kaikille leikkijöille annetaan narunpätkä, muovipussin suikale tms., jonka he laittavat selkänsä taakse hännäksi. Leikinjohtajan annettua merkin jokainen rupeaa keräämään itselleen lisää häntiä koettaen salaa vetäistä toisilta hännän. Se leikkijöistä, jolla leikin loputtua on eniten häntiä, on voittaja. Häntänsä menettäneet joutuvat pelistä pois.

heittonattaLeikkijät seisovat suhteellisen lähellä toisiaan. Leikinjohtaja heittää ilmaan pallon ja huutaa samalla jonkun leikkijän nimen. Tämän tulee ottaa pallo kiinni ennen kuin se putoaa maahan, heittää se takaisin ilmaan ja huutaa seuraava nimi. Mikäli pallo osuu maahan, lähtevät muut juoksemaan poispäin ja se, kenen nimi on sanottu, koettaa hakea pallon itselleen mahdollisimman nopeasti. Kun hän saa pallon haltuunsa, hän huutaa "Stop!", jolloin kaikki leikkijät pysähtyvät. Sen jälkeen askeleita ottamatta heitetään pallolla jotakuta leikkijöistä. Mikäli pallo osuu, joutuu osuman saanut pois pelistä. Jos pallo menee ohi, joutuu heittäjä pois.

askartelu

pelitjaleikit

pyhatjuhlat

moniakulttuureja